Books by : Guo Chang Jian Deng

National Vocational Education 12th Five-quality teaching materials: Chinese version of Illustrator CS5 graphic design senior case tutorial

National Vocational Education 12th Five-quality teaching materials: Chinese version of Illustrator CS5 graphic design senior case tutorial

Book Title: National Vocational Education 12th Five-quality teaching materials: Chinese version of Illustrator CS5 graphic design senior case tutorial

File Name: national-vocational-education-12th-five-quality-teaching-materials-chinese-version-of-illustrator-cs5-graphic-design-senior-case-tutorial.pdf

Publisher: China Press

ISBN: 7802439167

Author: GUO CHANG JIAN. DENG


Time of flight diffraction method (TOFD) ultrasonic testing(Chinese Edition)

Time of flight diffraction method (TOFD) ultrasonic testing(Chinese Edition)

Book Title: Time of flight diffraction method (TOFD) ultrasonic testing(Chinese Edition)

File Name: time-of-flight-diffraction-method-tofd-ultrasonic-testing-chinese-edition.pdf

Publisher: China Electric Power Press

ISBN: 7512368925

Author: HU XIAN LONG . JI CHANG GUO . LIU JIAN PING . DENG


Quan guo ren da chang wei hui xiu gai he bu chong di fan zui (Cheng ren gao deng jiao yu xing fa xue bu chong jiao cai) (Mandarin Chinese Edition)

Quan guo ren da chang wei hui xiu gai he bu chong di fan zui (Cheng ren gao deng jiao yu xing fa xue bu chong jiao cai) (Mandarin Chinese Edition)

Book Title: Quan guo ren da chang wei hui xiu gai he bu chong di fan zui (Cheng ren gao deng jiao yu xing fa xue bu chong jiao cai) (Mandarin Chinese Edition)

File Name: quan-guo-ren-da-chang-wei-hui-xiu-gai-he-bu-chong-di-fan-zui-cheng-ren-gao-deng-jiao-yu-xing-fa-xue-bu-chong-jiao-cai-mandarin-chinese-edition.pdf

Total Pages: 462

Publisher: Zhongguo jian zha chu ban she

ISBN: 7800861635

Author: HU XIAN LONG . JI CHANG GUO . LIU JIAN PING . DENG


21 century, the integration of multiple integration textbook series in Marketing: Marketing General Management: Theory, practices, case studies, practical training

21 century, the integration of multiple integration textbook series in Marketing: Marketing General Management: Theory, practices, case studies, practical training

Book Title: 21 century, the integration of multiple integration textbook series in Marketing: Marketing General Management: Theory, practices, case studies, practical training

File Name: 21-century-the-integration-of-multiple-integration-textbook-series-in-marketing-marketing-general-management-theory-practices-case-studies-practical-training.pdf

Total Pages: 462

Publisher: Unknown

ISBN: 7040298368

Author: KONG FAN ZHENG ?ZHONG GUO GAO DENG YUAN XIAO SHI CHANG XUE YAN JIU HUI ?ZHONG GUO JIAO YU JI SHU XIE HUI SHI JIAN JIAO XUE WEI YUAN HUI


21 century, the integration of multiple integration of professional marketing materials series (Higher Education) * Consumption Behavior: Theory, practice, case studies, practical training

21 century, the integration of multiple integration of professional marketing materials series (Higher Education) * Consumption Behavior: Theory, practice, case studies, practical training

Book Title: 21 century, the integration of multiple integration of professional marketing materials series (Higher Education) * Consumption Behavior: Theory, practice, case studies, practical training

File Name: 21-century-the-integration-of-multiple-integration-of-professional-marketing-materials-series-higher-education-consumption-behavior-theory-practice-case-studies-practical-training.pdf

Total Pages: 462

Publisher: Unknown

ISBN: 7040293889

Author: ZHONG GUO GAO DENG YUAN XIAO SHI CHANG XUE YAN JIU HUI ?ZHONG GUO JIAO YU JI SHU XIE HUI SHI JIAN JIAO XUE WEI YUAN HUI


21 century, the integration of multiple integration textbook series Marketing Advertising: principles, practices, case studies, practical training

21 century, the integration of multiple integration textbook series Marketing Advertising: principles, practices, case studies, practical training

Book Title: 21 century, the integration of multiple integration textbook series Marketing Advertising: principles, practices, case studies, practical training

File Name: 21-century-the-integration-of-multiple-integration-textbook-series-marketing-advertising-principles-practices-case-studies-practical-training.pdf

Total Pages: 462

Publisher: Unknown

ISBN: 7040293773

Author: ZHONG GUO GAO DENG YUAN XIAO SHI CHANG XUE YAN JIU HUI ?ZHONG GUO JIAO YU JI SHU XIE HUI SHI JIAN JIAO XUE WEI YUAN HUI ?JIN LI QI ?DENG


vocational education in the 21st Century Integration of multiple integrated teaching series Marketing: Market Research and Forecast (theory, practice, case studies, practical training )

vocational education in the 21st Century Integration of multiple integrated teaching series Marketing: Market Research and Forecast (theory, practice, case studies, practical training )

Book Title: vocational education in the 21st Century Integration of multiple integrated teaching series Marketing: Market Research and Forecast (theory, practice, case studies, practical training )

File Name: vocational-education-in-the-21st-century-integration-of-multiple-integrated-teaching-series-marketing-market-research-and-forecast-theory-practice-case-studies-practical-training.pdf

Total Pages: 462

Publisher: Unknown

ISBN: 7040293714

Author: DENG JIAN PING ?ZHONG GUO JIAO YU JI SHU XIE HUI SHI JIAN JIAO XUE WEI YUAN HUI ?ZHONG GUO GAO DENG YUAN XIAO SHI CHANG XUE YAN JIU HUI


21 century, the integration of multiple integration textbook series in Marketing: Public relations theory, practices, case studies, practical training

21 century, the integration of multiple integration textbook series in Marketing: Public relations theory, practices, case studies, practical training

Book Title: 21 century, the integration of multiple integration textbook series in Marketing: Public relations theory, practices, case studies, practical training

File Name: 21-century-the-integration-of-multiple-integration-textbook-series-in-marketing-public-relations-theory-practices-case-studies-practical-training.pdf

Total Pages: 462

Publisher: Unknown

ISBN: 7040293471

Author: RONG XIAO HUA ?ZHONG GUO GAO DENG YUAN XIAO SHI CHANG XUE YAN JIU HUI ?ZHONG GUO JIAO YU JI SHU XIE HUI SHI JIAN JIAO XUE WEI YUAN HUI


21 century the integration of multiple integration textbook series Marketing International Trade: Theory, practice, case studies, practical training

21 century the integration of multiple integration textbook series Marketing International Trade: Theory, practice, case studies, practical training

Book Title: 21 century the integration of multiple integration textbook series Marketing International Trade: Theory, practice, case studies, practical training

File Name: 21-century-the-integration-of-multiple-integration-textbook-series-marketing-international-trade-theory-practice-case-studies-practical-training.pdf

Total Pages: 462

Publisher: Unknown

ISBN: 7040293463

Author: HU DE HUA ?MA WEI LIANG ZHONG GUO GAO DENG YUAN XIAO SHI CHANG XUE YAN JIU HUI ?ZHONG GUO JIAO YU JI SHU XIE HUI SHI JIAN JIAO XUE WEI YUAN HUI ?DENG


21 century. the integration of multiple integration textbook series (Marketing) * International Marketing: Theory. practice. case studies. practical training(Chinese Edition)

21 century. the integration of multiple integration textbook series (Marketing) * International Marketing: Theory. practice. case studies. practical training(Chinese Edition)

Book Title: 21 century. the integration of multiple integration textbook series (Marketing) * International Marketing: Theory. practice. case studies. practical training(Chinese Edition)

File Name: 21-century-the-integration-of-multiple-integration-textbook-series-marketing-international-marketing-theory-practice-case-studies-practical-training-chinese-edition.pdf

Total Pages: 462

Publisher: Higher Education Press Pub. Date :2010-07-01

ISBN: 7040293455

Author: ZHONG GUO GAO DENG YUAN XIAO SHI CHANG XUE YAN JIU HUI ZHONG GUO JIAO YU JI SHU XIE HUI SHI JIAN ...